مراسم چهلمین روز درگذشت مادر جناب آقای مهندس فخاری


مراسم چهلمین روز درگذشت مادر جناب آقای مهندس فخاری

چهارشنبه 24 بهمن 1397 از ساعت 15:30 ال 17

مسجد چهل اختران - خیابان آذر