ضرورت ثبت پروپوزال در ایرانداک


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند، تمامی پروپوزال هایی که مورد تأیید دانشکده و شورای تحصیلات تکمیلی قرار می گیرند، بایستی پس از تکمیل فرم مربوطه، در سامانه ایرانداک (sabt.irandoc.ac.ir) ثبت شوند، تا فرایند تصویب پروپوزال آنها نهایی گردد. در صورت عدم ثبت در سامانه فوق، مسئولیت عدم تصویب پروپوزال متوجه شخص دانشجو خواهد بود.