اطلاعیه تحویل دانشنامه


به اطلاع دانشجویان محترم میرساند که فقط در روزهای سه شنبه و پنج شنبه دانشنامه تحویل داده خواهد شد.

خواهشمند است فقط در زمان تعیین شده مراجعه نمایند.