اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان در شرف اخراجی


*مهم * * مهم*

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی برخی از دانشجویان و عدم پیگیری های مربوطه به جهت تمدید سنوات و ثبت نام، طی آخرین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1401/07/19مقرر گردید در صورت عدم پیگیری وضعیت آموزشی توسط دانشجو تا تاریخ 1401/08/15 نسبت به اخراج آنها اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است آن دسته از دانشجویانی که تنها واحد باقیمانده آنها پایان نامه می باشد نیز باید نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.