اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد


🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

🔻دانشجویان محترم می توانند جهت تکمیل کارنامه سلامت روان و سلامت جسم از طریق لینک های زیر اقدام نمایند.

🔻لینک کارنامه سلامت روان:


https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

🔻لینک کارنامه سلامت جسم:


https://portal.saorg.ir/physicalhealth