قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در شرف دفاع


به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای نواقص پرونده می باشند (اصل مدرک تحصیلی، تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی) می رساند؛ با توجه به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی، پیش از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز دفاع از پایان نامه خود را نخواهند داشت.