جلسه قرارگاه 19 دی (پیشگیری از آسیب های دانشجویی) با حضور ریاست موسسه


به گزارش واحد روابط عمومی موسسه:

در روز دوشنبه مورخ 1401/9/14 جلسه قرارگاه 19 دی (پیشگیری از آسیب های دانشجویی) به میزانی جامعه الزهرا استان قم با حضور رئیس محترم موسسه آموزش عالی پویش جناب آقای دکتر رضا دلاوری و مسئول فرهنگی موسسه جناب آقای محمد عربستانی برگزار گردید.

در این جلسه نکاتی در خصوص همدلی و هماهنگی هرچه بیشتر حوزه و دانشجویان مطرح گردید. در این جلسه از رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر رضا دلاوری به جهت برقراری آرامش و امنیت در موسسه تشکر و قدردانی به عمل آمد.