مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق و رئیس جدید


در روز چهارشنبه هفتم دی ماه مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق جناب آقای دکتر دیرباز و رئیس جدید جناب آقای دکتر شریفی در محل تالار مفید دانشگاه قم با حضور وزیر محترم علوم و روسای دانشگاها و موسسات آموزش عالی استان قم و همچنین سرپرست موسسه آموزش عالی پویش برگزار گردید.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی پویش