اطلاعیه شماره دو اداری و مالی در خصوص انتخاب واحد


اطلاعیه مهم اداری و مالی

سلام علیکم به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند، با عنایت به پیام های قبلی و ضرورت انتخاب واحد دقیق و به موقع، شایسته است در اسرع وقت و تا قبل از پایان وقت اداری روز پنجشنبه، مورخ 1401/11/13 ، نسبت به انجام این مهم اقدام شود.

بدیهی است این مهلت قابل تمدید نبوده و مسئولیت عدم انجام و تکمیل ظرفیت کلاس ها به عهده ی شخص دانشجو خواهد بود .