حضور موسسه آموزش عالی پویش در راهپیمایی 22 بهمن ماه


🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷 🇮🇷

حضور فعّال مؤسسه آموزش عالی پویش در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن ماه

با حضور ریاست محترم جناب دکتر دلاوری ، مسئول محترم حراست جناب آقای اصغرپور ، مسئول واحد فرهنگی محمّد عربستانی و برخی دانشجویان عزیز به جهت تعظیم شعائر