گزارش جلسات شورای آموزشی


به گزارش واحد آموزش موسسه آموزش عالی پویش:

در 334 تا 336 امین مورد از جلسات شورای آموزشی به تاریخ 1401/08/24، 1401/10/07 و 1401/11/11 و با حضور معاونت محترم آموشی و تحصیلات تکمیلی موسسه، جناب آقای دکتر رضایی و آقایان دکتر فاتح، دکتر رحمانی فر و دکتر وفایی و سرکار خانم ها دکتر حبیبی، دکتر اخوان، دکتر بحرینی و دکتر دوه‌لی از جمله موارد زیر مقرر گردید:

1- درخواست مرخصی دانشجویان بررسی و با موارد موجه موافقت شد.

2- دروس معرفی به استاد و موارد تطبیق واحد دانشجویان بررسی و اقدامات لازم صورت گرفت.

3- تصمیمات لازم جهت درخواست تمدید سنوات دانشجویانی که سنوات آن ها به پایان رسیده است،گرفته شد.

4-تصمیمات لازم جهت درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویانی که وقفه تحصیلی داشته اند، گرفته شد.