جستجو:

حقانیت «مرگ بر رژیم صهیونیستی»

حقانیت «مرگ بر رژیم صهیونیستی»
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رویداد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «مسئله‌ی غزّه، امروز، مسئله‌ی اوّل دنیا است، هر کار هم که میکنند… که مسئله‌ی غزّه را از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنند نمیتوانند… ملّتها نسبت به مسئله‌ی غزّه حسّاسند… نباید بگذاریم این مسئله از نگاهِ عمومیِ بین‌المللیِ مردمِ دنیا خارج بشود، از این مسئله‌ی اوّل بودن خارج بشود، باید فشار روی رژیم صهیونیستی روزبه‌روز افزایش پیدا کند… امروز همه‌ی دنیا دارند می‌بینند رفتار رژیم صهیونیستی را؛ سی و چند هزار کشته در ظرف شش ماه که از میان اینها، اقلّاً نصفشان زنان و کودکانند؛ این چیز کمی نیست، این‌قدر بی‌رحمی، این‌قدر وحشی‌گری چیز کوچکی نیست که این سگ هار، به جان کودکان فلسطینی و مریضها و پیران و زنان بیفتد. خب، این یکی از چیزهایی است که موضعِ همیشگی جمهوری اسلامی را برای مردم دنیا ثابت کرد… ده‌ها سال است که در جمهوری اسلامی میگویند: «مرگ بر رژیم صهیونیستی»… به همه‌ی دنیا نشان داده شد که حق با جمهوری اسلامی است، حق با ملّت ایران است.»