جستجو:

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

معاون اداری، مالی و پشتیبانی

-

تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۱۰۳

معاونت اداری و مالی مسوول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قرار‌داد‌های امور ساختمانی و تاسیساتی-خدماتی، رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه بر قراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

وظایف و اختیارات معاونت اداری و مالی:
 • برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهار‌چوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش‌عالی.
 • برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهار‌چوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش‌عالی.
 • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی.
 • انجام امور مالی دانشگاه و نظارت بر رعایت مقررات مالی.
 • اداره امور استخدامی بر طبق مقررات آئین نامه‌های موجود.
 • تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان با توجه به امکانات اجرایی دانشگاه.
 • تهیه و تدارک تمامی نیازمندی‌های دانشگاه طبق مقررات.
 • انجام کلیه‌ی امور حقوقی دانشگاه و استفاده از نظرات متخصصین در موارد لزوم.
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد‌های تابعه.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد تابعه.
معاونت اداری و مالی شامل واحد های تابعه زیر می باشد:
 • امور اداری و پشتیبانی
 • حسابداری
 • کارگزینی
 • دبیر خانه