جستجو:

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

داود فاتح

رشته تخصصی: دکتری مهندسی برق - قدرت
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۱۰۵