جستجو:

ارتباط با واحد‌ها

شماره تماس: ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
دکتر داود فاتح
دکتر داود فاتح

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

داخلی:‌ ۱۰۵
دکتر محمدحسین وفایی

دکتر محمدحسین وفایی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

داخلی:‌ ۳۰۶
دکتر سجاد رضایی
دکتر سجاد رضایی

معاون فرهنگی و امور دانشجویی

داخلی:‌ ۱۰۴
سعید اقبالیان
سعید اقبالیان

مدیر اداری و مالی

داخلی:‌ ۲۰۳
دکتر زینب اخوان

دکتر زینب اخوان

مدیر نظارت و ارزیابی

داخلی:‌ ۴۰۲
دکتر زهرا حبیبی
دکتر زهرا حبیبی

مدیر آموزش

داخلی:‌ ۴۰۱
دکتر جواد رحمانی‌فرد
دکتر جواد رحمانی‌فرد

مدیر تحصیلات تکمیلی

داخلی:‌ ۳۰۱
دکتر فاطمه کریمی

دکتر فاطمه کریمی

مدیر پژوهش و فناوری

داخلی:‌ ۳۰۲
دکتر بتول بحرینی
دکتر بتول بحرینی

رئیس دانشکده برق و الکترونیک

داخلی:‌ ۳۰۴
دکتر شیدا دوه‌لی

دکتر شیدا دوه‌لی

رئیس دانشکده کامپیوتر

فتح الله اصغرپور
فتح الله اصغرپور

سرپرست حراست

داخلی:‌ ۱۱۳
مهندس سعید قاسمی
مهندس سعید قاسمی

کارشناس واحد انفورماتیک

داخلی:‌ ۳۰۳
سید حامد خلیلی

سید حامد خلیلی

مسئول ارتباط بااساتید

 

داخلی:‌ ۲۰۴
رضا شاه محمدی

رضا شاه محمدی

کارشناس امورمالی

داخلی:‌ ۲۰۲
مهندس حسین نظری

مهندس حسین نظری

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت

داخلی:‌ ۳۰۷
محمدحسین آذری
محمدحسین آذری

مسئول امور حقوقی

داخلی:‌ ۲۰۱
محسن احمدی

محسن احمدی

کارشناس آموزش

داخلی:‌ ۴۰۳
ریحانه حمایتیان

ریحانه حمایتیان

کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان

داخلی:‌ ۴۰۴
زهره یوسفی

زهره یوسفی

مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه

داخلی:‌ ۱۰۱