جستجو:

دیدار صمیمانه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مصطفوی نیا و معاونت اداری،مالی با مقامات کشور عراق

ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مصطفوی نیا و معاونت اداری،مالی با دکتر ناظم الخزرجی رئیس سازمان بدر استان صلاح الدین و الحاج بهرامی رئیس سازمان بدر قم، طی نشستی به تبادل نظرواطلاعات پرداختند که امید است به ثمرات مثبتی منتهی شود.