جستجو:

  • اعلانات
  • اعلانات مذهبی
  • مراسم استقبال از پرچم گنبد نورانی امام حسین (ع) و پرچم گنبد مبارک حضرت معصومه(س) در موسسه آموزش عالی پویش

مراسم استقبال از پرچم گنبد نورانی امام حسین (ع) و پرچم گنبد مبارک حضرت معصومه(س) در موسسه آموزش عالی پویش

مراسم استقبال از پرچم گنبد نورانی امام حسین (ع) و پرچم گنبد مبارک حضرت معصومه(س) در موسسه آموزش عالی پویش
۱۴۰۳/۰۲/۱۳
اعلانات مذهبی

پرچمت را هر کجا دیدم ، دویدم یا حسین

زیر این پرچم همیشه خیر دیدم یا حسین

من زمین گیرم ولی تو دستگیرم بوده ای

غیر خوبی از شما چیزی ندیدم یا حسین