جستجو:

معاونت پژوهشی موسسه ی آموزش عالی پویش برگزار مینماید

اولین جلسه کارگاه آموزش نرم افزار اتوکد توسط استاد خانم مهندس غفاری در تاریخ ۲۲ آذرماه در موسسه آموزش عالی پویش برگزار شد. دانشجویان و مهندسین شرکت کننده در این کارگاه به آموزش مقدماتی نرم افزار autocad پرداختند. این نرم افزار به ویژه در کارهای ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. جلسات آتی این کارگاه هر هفته چهارشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ دایر خواهد بود.